Младежки Глас с кариерно ориентиране в Бургас

Днес, Национално Сдружение “Младежки Глас” в Бургас направи поредното си безплатно обучение за ученици // “Кариерно ориентиране и защо да останем в България” // С изключителната подкрепа на Ученическия съвет на ППМГ “Академик Никола Обрешков” гр.Бургас. Гост лектор бе Павел Димитров-представител на частния сектор. Не остана скрит интереса на учениците и препълнената зала го доказа. Благодарим на всички, които присъстваха, така показвате, че сте будни млади хора, които искат да се развиват.
По проект Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ Бургас – Гласът на младите на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта.