Обучение за младежи в Карнобат

#Директно от Карнобат / Младите хора се обучават безплатно в Облат Бургас / Национално Сдружение “Младежки Глас” / По проект Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ Бургас – Гласът на младите на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта. Медияцията е алтернативен способ за решавване на спорове извън съда. Обучението е свързано с това, че чрез принципите на медиацията, се показва по един достъпен начин как да се решават конфликти със съвременни методи. Обучението беше открито от ръководителя на МИКЦ Камелия Димитрова, заедно с част от екипа в лицето на Anton Berdankov . Целта на обучението е преодоляване на конфликти и превенция с агресията. Акцентите на обучението са: Комуникации в условията на конфликт; стратегии при разрешаването им и посредничесто при разрешаването им. Лектори: Николай Тотев – медиатор и Ваня Кирязова – адвокат и медиатор /// #ПродължавамеНапред #MGFamily #YouthPower