Обучение за ученици на тема "Умения за решаване на конфликти" в Бургас

Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” организира БЕЗПЛАТНО обучение /Викторина/ – “Умения за решаване на конфликти в училища и обществена среда” в ППМГ “Академик Никола Обрешков” гр.Бургас. С подкрепата на Ученически съвет към ППМГ гр. Бургас.
По проект Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ Бургас – Гласът на младите на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта. Ние сме с Вас приятели, с грижа за новото поколение! #MGFamily#School