Най-добрата работа за мен в Бургас

Най-добрата работа за мен в Бургас

Национално Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" организира БЕЗПЛАТНО обучение по кариерно ориентиране в ППМГ "Академик Никола Обрешков" гр.Бургас. Защо избрах да живея и работя в България? Защо точно в Бургас...

Безплатно-Здравословен начин на живот

Безплатно-Здравословен начин на живот

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ! Клуб 'Медик" към Национално Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" организира обучение на тема "Здравословен начин на живот" по проекта Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/...

Безплатно обучение за ученици - Превенция на агресията сред подрастващото поколение

Безплатно обучение за ученици - Превенция на агресията сред подрастващото поколение

(*Само за ученици от 10 клас на ППМГ) Национално Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" организира БЕЗПЛАТНО обучение /Викторина/ - "Умения за решаване на конфликти в училища. Превенция на агресията сред подраства...