Национално Сдружение „Младежки Глас” е най-голямата независима неправителствена организация в България, наброяваща над 10 000 официално приети членове, разпределени в Областни и Общински структури и клубове по интереси в цялата страна. Организацията е пълноправен член и представител на младите граждани на Република България в редица международни съюзи и формирования, между които IPYG – Световната младежка организация за мир, обединяваща над 300 от най-мащабните НПО-та в света със седалище в Южна Корея. „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е представител на страната ни и в Международната НПО Мрежа "WE ARE TOGETHER", която има представителства в 18 държави по света, сред които САЩ, Китай, Германия, Франция и др. Седалището на WE ARE TOGETHER е в Русия и всички контакти и работа по програми на територията на България се осъществяват от "МЛАДЕЖКИ ГЛАС". Организацията ни е съучредител и постоянен член на Национален младежки форум /НМФ/, част от Европейски младежки форум. Редица организации и институции в Европа, САЩ и Русия през годините са установили партньорски взаимоотношения с МГ и към днешна дата екипа ни работи с тях и с всички институции, държавни и общински администрации, представители на неправителствения сектор в цялата страна. 

Днес, сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ е вече официално признато от Министерството на младежта и спорта като НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, статут който е доказан с доверието, получено от хилядите ни членове в цялата страна.

Национално сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" е обединение на младите хора в България, които могат и искат да реализират своя потенциал чрез обществени инициативи, подкрепа на собствените си идеи и реализация на възможностите си в името на екипа на младите.

Слоугънът на "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" е сътворен от нашите членове и гласи : "Чуй младото поколение, то има какво да ти каже!" и е насочен към обществото. Сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" България към настоящия момент е единствената организация, която реално работи за младите хора в цяла България и подпомага тяхната дейност и развитие със силата на цялата си структура.

Организацията поставя началото на своето съществуване през 2007 г. в град Бургас, където група младежи създават първото ядро на MG. Броени месеци след това млади лидери поемат ръководството на клонове последователно в градовете София, Пловдив, Русе, Варна и др.

Свържете се с нашите представители и станете част от Нас, в името на младите!

ЦЕЛ: Младите хора да развиват своите способности, своя потенциал, тяхното мнение да бъде чуто и да се работи конкретно по неговата реализация. Гласът на младите хора трябва да бъде чут , те са не само бъдещето, но и настоящето на България.

Мисията на Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат своите възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себе реализация във подходящата за тях сфера.